Disclaimer

Disclaimer / Penafian

Panduan ini dihasilkan untuk memberikan pengajaran dan menyalurkan maklumat umum mengenai subjek yang dibincangkan. Ia tidak boleh dianggap sebagai mengandungi nasihat kewangan, sekuriti atau perakuan sekuriti.

Segala gambar, isikandungan serta strategi yang disebut di dalam website dan juga Video/Dvd ini mungkin tidak sesuai untuk setiap individu dan tidak dijamin dapat menghasilkan kesan tertentu kepada semua pihak.

Walaupun segala usaha telah dilakukan untuk memastikan ketepatan informasi di dalam website dan juga Video/Dvd ini ketika penghasilannya, namun begitu informasi selalu bertukar dengan cepat. Oleh itu, sesetengah dari maklumat yang ada di dalam website dan juga Video/Dvd ini mungkin sudah tidak tepat ketika anda membacanya atau menontonnya. Juga, kemungkinan ada kesalahan tipografi dan kandungan.

Tidak ada jaminan yang diperakukan bahawa maklumat yang terkandung di dalam website dan juga Video/Dvd panduan ini adalah tepat dan lengkap. Pengarang serta penerbitnya dengan ini secara khususnya tidak bertanggungjawab atas apa-apa risiko, kehilangan, liabiliti, sama ada secara peribadi atau tidak, yang berlaku akibat penggunaan dan aplikasi kandungan website dan juga Video/Dvd panduan ini, secara langsung atau tidak langsung.

Anda dirayu supaya membaca dan menonton semua bahan-bahan yang ada, belajar seberapa banyak tentang pembuatan Baju Kurung dan perkara yang dibincangkan, dan menjalinkan maklumat ini dalam keperluan diri anda sendiri.

Dengan segala maklumat, gambar di dalam website serta memiliki  Video/DVD panduan ini, anda tersekat oleh syarat-syarat di atas.

Ribuan terima kasih